บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

โพธิ์ทอง อ่างทอง

รายละเอียดของ บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด

0 บาท

บริการ-รับจ้าง


บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด


จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2559 เป็นบริษัทที่จัดจำหน่ายเกี่ยวกับโซล่าเซลล์

ปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
ทั้งปลีกและส่ง นอกจากนี้แล้ว ทางบริษัทยังมีนโยบายเปิดจัดการอบรมให้กับผู้ที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับโซล่าเซลล์ โดยทางบริษัท
จะเปิดการอบรมเป็นคอร์สสั้นๆ มีค่าใช้จ่ายการอบรมคอสละ 3900บาท ต่อ 1 ท่าน
การอบรมเป็นการเจาะลึกเข้าไปในแต่ละเรื่องโดยตรง
เป้าหมายของการอบรมเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม
สามารถนำไปใช้ได้จริง และนำไปต่อยอดเพื่อเป็นเจ้าของธุรกิจได้ ส่วนในพื้นที่ด้านหลังของ
บริษัท
เราได้จัดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้โซล่าเซลล์บ้านแดดดีอ่างทอง เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโซล่าเซลล์
เข้ามาศึกษาดูงานหาความรู้
โดยแหล่งการเรียนรู้แห่งนี้จะผสานเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาร่วมด้วย เช่น การปลูกแปลงผัก
มีพืชสมุนไพร มีบ่อเลี้ยงปลา
จัดทำเป็นออร์แกนิก 100 % เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่า ทั้งหมดนี้สามารถใช้ร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ได้
เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม และยังเป็นพลังที่สะอาดอีกด้วย


สนใจสอบถามรายละเอียด
คุณ สามารถ ฉันท์แต่ง
เจ้าของรางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจโครงการ Plan to Biz

E-mail:daddeepower@gmail.com
Line : kengsat

Tel : 0818565121

http://www.daddee.co.th/
https://www.facebook.com/บแดดดี-เพาเวอร์-กรุ๊ป-จำกัด-1680154325601631/
ที่อยู่ บ้านแดดดีอ่างทอง
86 ม.3
ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
เข้าชม 105 คน

แสดงความคิดเห็น